INK&PEN estarà al teu costat per ajudar-te en tot el procés. 

De conformitat amb el Decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, de la Generalitat de Catalunya, relatiu a la modificació de lús dels immobles, el canvi dús dun local comercial a un habitatge haurà de ser sol·licitat a l’Administració autonòmica. Per això, la persona interessada haurà de presentar una sol·licitud al Registre General de la Generalitat de Catalunya, acompanyada dels documents següents:

Documentació acreditativa de la propietat del local comercial.

Certificació municipal de la situació urbanística del local comercial.

Estudi d’implantació de l’habitatge, on s’especifiqui la distribució interior, la superfície construïda, la superfície de la parcel·la i la zona d’influència.

Estudi estructural del local comercial, on s’especifiqui l’estat de conservació de la construcció, així com els elements estructurals i d’instal·lació. Un cop rebuda la sol·licitud, la Generalitat de Catalunya emetrà un informe tècnic favorable o desfavorable. En cas de rebre un informe favorable, la persona interessada haurà de presentar al Registre General de la Generalitat de Catalunya el projecte d’obra i el projecte d’instal·lació, en què s’especifiquin els treballs que es faran. Finalment, la Generalitat de Catalunya emetrà lautorització per al canvi dús. És important tenir en compte què, en el cas de la modificació de l‟ús d‟un local comercial a un habitatge, la Generalitat de Catalunya exigirà la
conformitat dels veïns afectats pel canvi d‟ús. 

Proceso:

1. Investigació: Investigar el barri per trobar el millor local comercial per comprar.

2. Finançament: Buscar una font de finançament adequada per a la compra, incloent hipoteques, préstecs, donacions, etc. 

3. Compra: Realitzar una oferta i procedir a la compra del local comercial.
4. Planificació: Dissenyar un pla per reformar i  reconvertir el local comercial en un habitatge.
5. Reformes: Dur a terme les obres de reforma necessàries per convertir el local comercial en un habitatge. 

6. Decoració: Decorar l’habitatge i adaptar-lo a lesn necessitats de l’inquilí.

7. Buscar un llogater per llogar la vivenda.
8. Comptabilitat: Portar una comptabilitat adequada per controlar els ingressos i les despeses de l’habitatge.

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *